dtHome = Fyns Familielandbrug
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Lun på klimaet og bruttoarealmodellen
  03 feb 2020

Niels Fuglsang (S) er medlem af EU-parlamentet. Han er lun på både klimaet og bruttoarealmodellen.

- Det er jo noget svineri, hvis man mister støtten på udyrkede arealer, siger han, da Familielandbrugets sydjyske lokalformænd forklarer ham konsekvenserne af at lade arealer stå, under den eksisterende ordning. - Man burde tværtimod belønne det. Jeg vil gerne bakke op om bruttoarealmodellen.

Niels Fuglsang er thybo og opvokset på et økologisk deltidslandbrug. Nu arbejder han i Bruxelles og håber, at landbrugspolitikken bliver lavet om, i den grønne sags tjeneste.

- 40 % af fremtidens landbrugsstøtte skal gå til klima- og miljøforbedringer. Vi taler om flere krav og om fordelingen af midler i søjle 1 og søjle 2. Jeg ville dog gerne starte et andet sted, siger Niels Fuglsang. Vi kunne jo starte med at fastlægge en målsætning for, hvad landbruget skal levere på klima, biodiversitet og miljø. Så kunne vi bagefter tale om, hvordan vi kan nå derhen og så fordele midlerne til sidst.

Niels er ikke i tvivl om, at der kommer flere krav og at alle sektorer skal omstilles.

- Jeg arbejder for entydige, fælles regler for hele EU. Danske landmænd skal ikke stilles dårligere end øvrige europæiske landmænd. Man kunne også overveje at lægge told på import af fødevarer fra lande, der ikke lever op til klimaambitionerne (og Paris aftalen). Det taler man om at gøre på f.eks. stål, påpeger han.

Formændene fra de fire sydjyske lokalforeninger under Familielandbruget gav Niels Fuglsang en masse input til den kommende landbrugspolitik.

- Det lyder som om, at I har nogle solide ideer. Dem vil jeg gerne tage med til min tyske kollega (som er en del af EU-Parlamentets landbrugsudvalg), slutter Niels Fuglsang.