dtHome = Fyns Familielandbrug
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
 •  
 •  
 •  
   
 
Nyheder
 • Fynske Fåreavlere - NATURPLEJE-ERFAGRUPPE FOR FÅREAVLERE
    25 jul 2017
 • Snup et weekendophold
    19 jun 2017
 • Odense Fjord og kvælsstofregulering
    21 apr 2017

  Ifølge Vandområdeplanen skal kvælstofudledningen til Odense Fjord reduceres med i alt 549,3 ton N. Heraf skal der være nået en reduktion på 345,8 ton N inden 2021. Det resterende reduktionskrav er udskudt til 3. vandplanperiode. Reduktionskravene svarer til, at den landbrugsbetingede kvælstofudledning skal reduceres med 38 % inden 2021 og med hele 64 % i alt. Det er meget omfattende reduktionskrav, som får store konsekvenser for landbrugsproduktionen, hvis en stor del af indsatsen skal ske på dyrkningsfladen. Derfor er det relevant at se på mulighederne for helt eller delvis at erstatte restriktioner på dyrkningsfladen med kvælstofindsatser i randen af eller uden for dyrkningsfladen.

 
Arrangementer
Tilmeld nyhedsbreve
Tak for din tilmelding.
Find medarbejder i dit område
Fyns Familielandbrug

Fyns Familielandbrug
Fyns Familielandbrug arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt. Vi arbejder for at sikre, at de unge og kommende landmænd fortsat har mulighed for at etablere sig på landbrug, som de økonomisk kan overskue.

Vi er en forening med mange aktive landmænd som medlemmer. De selvstændige heltidslandmænd er udgangspunktet, men også deltidslandmænd er sikret stor indflydelse. Formålet for vores forening er at koordinere og planlægge de faglige opgaver og formidle et oplysningsarbejde inden for det erhvervspolitiske, faglige, økonomiske, sociale og kulturelle område.

Rådgivning
Med udgangspunkt i samarbejdet med Landbrugsrådgivning Syd og kontorene i Odense og Svendborg står vi til rådighed med regnskab og rådgivning. Over 100 medarbejdere er klar til at hjælpe dig indenfor alle faggrene. Hos os tager vi udgangspunkt i den enkelte landmands situation. Vi lægger vægt på, at det arbejde, vi laver, er i orden og er færdigt til den aftalte tid.