dtHome = Fyns Familielandbrug
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Mød de danske lobbyister i Bruxelles
  31 jan 2020

Vidste du, at hele 80 % af lovgivningen inden for landbruget stammer fra EU?

Derfor er det vigtigt, at vi er tæt på de folkevalgte EU-politikere. Så tæt på, at vi har indflydelse på de politiske beslutninger, der gerne skal fremme livet på landet og gøre det muligt at producere danske fødevarer af høj kvalitet.

Vi har mødt en række af de danskere, der til dagligt varetager dansk landbrugs interesser i Bruxelles:

Tæt samarbejde

- Vi er den danske regerings øjne, ører og forlængede arm i Bruxelles, fortæller Maria Krohn. Hun er attaché for fødevarer hos EU-Repræsentationen, under Miljø- og Fødevareministeriet. - Vi arbejder tæt sammen med politikerne hjemme i Danmark, og med Landbrug & Fødevarers medarbejdere i Bruxelles. Vores opgave er at understøtte erhvervet og branchen.

Lige for tiden har EU-Repræsentationen blandt andet fokus på at varetage Danmark interesser i den nye, fælles landbrugspolitik (CAP-reformen). Her sidder de danske repræsentanter med, når politikerne i EU-Rådet drøfter emner som f.eks. miljø og klima, samt forenkling af love og regler.  

Arbejder hårdt for bruttoarealmodellen

Lone Pinnerup Frederiksen er attaché for landbrug hos EU-Repræsentationen. Hun arbejder hårdt for bruttoarealmodellen, som er en af Familielandbrugets mærkesager.

- Jeg holder mange møder, hvor jeg prøver at afklare, forklare og tale for bruttoarealmodellen, fortæller Lone. – Jeg oplever EU-Rådet som lydhøre, men der er også forvirring og nervøsitet omkring bruttoarealmodellen, påpeger hun. – Personligt er jeg dog helt overbevist om, at bruttoarealmodellen både kan bidrage med biodiversitet og give mindre bøvl og administration for alle parter.

Omfordelingsstøtten er også med i debatten om CAP-reformen, som forhåbentlig kommer til at omfatte begge dele og træde i kraft fra 1. januar 2022.

Landbrug & Fødevarer i Bruxelles

Landbrug & Fødevarer følger også EU-politikerne tæt. Organisationen har haft kontor i Bruxelles i 48 år.

- Danmark er det næstmindste landbrugsland i EU, fortæller Anette Toft. Hun er afdelingsleder på Landbrug & Fødevarers EU-kontor. Derfor er Danmark selvsagt nødt til at gøre opmærksomme på sig selv, for ikke at drukne i mængden.

Landbrugets fælles lobbystemme

- Vi arbejder meget på tværs, både af lande, partier og fagområder, fortæller Annette Toft. Lobbyarbejdet foregår direkte, men også via paraplyorganisationerne COPA (landmændene) og COGECA (kooperativerne). COPA og COGECA repræsenterer landbrugsforeninger og andelsselskaber i hele EU.

- Der er mange arbejdsgrupper i de to organisationer, med hvert sit fokusområde, forklarer Annette.  Sammen fungerer vi som en stor, fælles lobbystemme for landbruget.

En stærk stemme er vigtig lige nu, hvor EU-kommissionen er i gang med at gennemgå samtlige love, der berører landbrug og skovbrug.

Al eksisterende lovgivning gennemgås

I øjeblikket har EU-kommisionen travlt med en ny, grøn aftale. Aftalen skal bl.a. sikre, at ambitionen om at blive klimaneutral i 2050 bliver lovbestemt.

- Den eksisterende lovgivning skal gennemgås for at sikre, at den er i overensstemmelse med EU’s fornyede ambitioner inden for klima og biodiversitet, fortæller Tobias Gräs. Tobias er seniorkonsulent på Landbrug & Fødevarers EU-kontor og har boet i Bruxelles i 15 år.

Med EU's nye grønne briller kan kulegravningen sagtens tænkes at få betydning for lovgivningen omkring pesticider, gødning, anbitiotika og dyrevelfærd.

Knap 100 medarbejdere arbejder her, på EU-Repræsentationen i Bruxelles. Fem af dem er udsendt fra Miljø- og Fødevareministeriet.

På billedet ses tre repræsentanter fra Familielandbruget, to attacheer hos EU-repræsentationen og Landbrug & Fødevarers seniorkonsulent i Bruxelles.