dtHome = Fyns Familielandbrug
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Julehilsen 2019 - Fyns Familielandbrug
  19 dec 2019

Julehilsen fra Ib W. Jensen, Fyns Familielandbrug

Kære medlem af Fyns Familielandbrug.

Endnu et år går på hæld og det er måske tid et øjeblik at stoppe op og få et øjebliksbillede. 

Som formand for Fyns Familielandbrug tænker jeg ofte på, hvordan pokker vi kan gøre det lidt lettere at være landmand - stor som lille.

Hektarstøtteansøgningen
Bureaukratiets åg bliver hele tiden tungere og tungere. Et af områderne er hektarstøtteansøgningen. Der har vi i Familielandbruget, i flere år kæmpet for en forenklet model, der ligner
den engelske. Den går i korthed ud på, at man fastfryser det nuværende støttebeløb på en måde, så det gælder bruttoarealet - og altså medregner hegn, mose og ikkedyrkede arealer.

Ved den model slipper man for at sidde og tegne og beregne hver eneste afgrøde hvert år. Har man ikke solgt eller købt arealer inden for det sidste år, kan man blot sætte et kryds og skrive under på ansøgningen. Derved kan man spare en masse bøvl og omkostninger.

Samtidig kan de, der ønsker at lave noget natur eller en sø, gøre det uden konsekvens for støttebeløbet.

Det er lykkedes os at få Landbrug og Fødevarer med på ideen, ligesom Folketinget også kan se fordelene.

Det sidste er så at få EU med på sagen, men da det ikke behøver at berøre andre lande, skulle muligheden være der.

Aftale med SEGES
For nyligt er det lykkedes Familielandbruget at få mange andre, mindre rådgivningscentre til, i fællesskab at forhandle en aftale på plads med SEGES (det, der før hed Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby).

Det betyder, at de mindre centre nu får de samme rabatter, som de største. Det manglede jo også bare, da alle danske landmænd ejer det i fællesskab.

Efterafgrøder
En anden udfordring, vi lige har fået, er at vi fra 2020 skal have flere efterafgrøder end nogensinde før. Det værste er, at det næppe vil give mindre iltsvind i havet, da der med mere vårbyg ikke vil være afgrøde til at opsuge kvælstof, som hvis der var vintersæd. Så måske giver loven mere iltsvind, i stedet for mindre! 

Bedre tilstand i vandløbene
Det næste halve år bliver der afholdt en masse møder i de nye vandråd, om at få bedre økologisk tilstand i vandløbene.
Det er vældig godt, men udfordringen er at holde fast i, at det ikke må gå ud over vandafledningen, som vi i dette efterår tydeligt har set, ikke har været god nok.

Der er mange andre udfordringer for os, men jeg må nok hellere stoppe her.

I ønskes alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Ib W. Jensen
formand for Fyns Familielandbrug

 

Julehilsen fra senior- og aktivitetsudvalget

Kære medlemmer og medarbejdere.

Kære alle jer, som er med til at underbygge de holdninger og det arbejde, der udføres politisk af Familielandbruget.

Julen nærmer sig og vinteren er på vej til det ganske land.

Traditionen tro har der været mange spændende aktiviteter på Fyn.

Dyrskuet
På dyrskuet var der livlige aktiviteter, for børn og andre barnlige sjæle, som fik genopfrisket de gamle lege som stylter, ægge- og sækkeløb.
Der var også kæpheste, alt sammen til stor morskab for deltagerne og dem, som så på børnene.

Familieudvalget var der også igen i år med den farverigt malede ko og kalv. Hørt kommentar: ”Det er altid let at se, hvor Familielandbruget er.”

Åbent Landbrug i Korinth
Til Åbent landbrug blev Familielandbruget en del af på Korinth Landbrugsskole. Også her bød vi på aktiviteter med de gamle kulturelle legeredskaber, som skolebørnene på
Fjelsted Harndrup skole havde fremstillet til Familieudvalget. Der var stor tilfredshed med vores indsats på dagen sammen med Skolen i Korinth.

Hvor kommer maden fra
Familieudvalgets gennemgående tema er ”Hvor kommer maden fra”. Den overskrift har vi brugt meget, og gentager den gerne. 

Familie udvalget har haft 82 børn plus lærere på besøg hos Familielandbrugets medlem, Finn Torslund, som har en økologisk gård ved Fangel. Finn er en fantastisk god formidler af oplysninger om landbruget, og er god til at fange børnenes videnbegærlige tanker.

Senere i forløbet, havde familieudvalgets aktive og erfarne damer den oplevelse at undervise i skolekøkkenet en hel dag med tre hold børn, sammen med de lærere, som havde tre klasser i natur, teknik og hjemmekundskab. Det var til stor glæde for både børn og voksne.

Det er meget berigende, at få mulighed for at tilføre børn og lærere på skolerne en viden om landbrug og kendskab til det, de spiser.

Herligt, at det er de kommende bevidste forbrugere, som også blev undervist i at undgå madspild.

Tak for det forgangne år
Til sidst vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og takke for det forgangne år. 

Fyns Familielandbrugs senior- og aktivitetsudvalg